Only in Stone

Only in Stone is een onderzoek naar stenen en andere voorwerpen op graven.
Only in Stone is an investigation into stones and other objects on graves.


Voor de facebookpagina klik op:

Fore more pictures: