Se Parler


‘’Parler!’’ Een wapenstilstand tussen piraten. Als een van de piraten ‘’Parler!’’ riep dan betekende dit een wapenstilstand. Er moest dan eerst gesproken worden.

Een crystal grid is een systeem. Een begraafplaats is een systeem. Mensen zelf bestaan uit een systeem. Alles hoort met elkaar in verbinding te zijn. Praten verbindt. Luisteren verbindt. In stilte of in lawaai. Veel systemen vallen uit elkaar doordat de verbinding verstoord is geraakt.

In de film Se Parler is te zien hoe Merel op de Oude Begraafplaats Gouda een crystal grid op een graf plaats. Dit doet zij naar aanleiding van een droom waarin zij door een man werd gevraagd of zij een crystal grid op zijn graf wilde maken. Tijdens het maken van het crystal grid zijn op de achtergrond onverklaarbare stemmen en andere geluiden te horen die Merel in de afgelopen twee jaar op de Oude Begraafplaats heeft opgenomen. In het beeld van de film zijn regelmatig energetische activiteiten waar te nemen. En soms wordt Merel door toevalligheden getroffen…

De film Se Parler speelt zich af binnen een systeemopstelling waarin alle elementen met elkaar verbonden zijn. Verbinding is een energetisch begrip dat zich niet op een plek noch in een tijd begeeft.